Nasza oferta:

Olej kreozotowy

Jesteśmy także producentem środka do wgłębnego nasycania drewna o nazwie olej kreozotowy, który otrzymywany jest w procesie preparacji olejów pochodzących z destylacji smoły węglowej. Olej kreozotowy zabezpiecza przed wpływem czynników atmosferycznych, działaniem grzybów i szkodników drewna na kilkadziesiąt lat.Jest to impregnat do zapobiegawczej ochrony drewna przed grzybami podstawczakami rozkładającymi drewno, grzybami powodującymi odbarwienia drewna, grzybami powodującym rozkład szary i innym mikroorganizmom glebowym oraz technicznymi szkodnikami drewna (chrząszczami i termitami). Produkt przeznaczony do ochrony drewna w 3 i 4 klasie użytkowania, czyli do drewna znajdującego się na zewnatrz pomieszczeń, które jest stale narażone na działanie warunków atmosferycznych bez kontaktu z gruntem i wodą powierzchniową oraz do drewna na zewnątrz pomieszczeń, które jest w stałym kontakcie z gruntem i wodą słodką. Produkt może być stosowany do impregnacji:

- podkładów kolejowych oraz słupów przesyłowych,

- drewna wykorzystywanego w sektorze rolniczym np. ogrodzeń, osłon przeciwgradowych czy palików podporowych dla drzew owocowych, chmielu lub winorośli

Numer pozowlenia na udostępniania na rynku i stosowanie rodziny produktów biobójczych: Olej kreozotowy gatunek B i Olej kreozotowy gatunek C: PL/2016/0224/BPF

Olej płuczkowy

Olej płuczkowy stosowany jest do wymywania benzolu i naftalenu z gazu otrzymywanego przy termicznej przeróbce węgla.Karty charakterystyk:
Karty dostępne są w formacie PDF (czytnik PDF)
PDF Olej kreozotowy gatunek B
PDF Olej kreozotowy gatunek C
PDF Olej płuczkowy