Centrala Obrotu Towarami Masowymi DAW-BYTOM Sp. z o.o.
41-902 Bytom   ul.Wrocławska 8
NIP : 626-26-34-795
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS: 0000128565
Kapitał Zakładowy: 250.000,00 PLN | Kapitał wpłacony: 250.000,00 PLN

Siedziba firmy: Jak dojechać » tel: +48 32 281 46 46 lub 32 281 71 43
fax: +48 32 281 59 21
e-mail: daw@daw.bytom.pl
Zarząd: Tadeusz Bieniek - Prezes
Tomasz Pronobis - V-ce Prezes
Sekretariat: Katarzyna Kowalska
Dział Handlowy: Marek Młynek - Kierownik
Wioleta Góralczyk
Dział Księgowości: Katarzyna Orszulka - Główna Księgowa

Agata Góralska
Dział Kadr: Sabina Foryta
BHP: Stefan Jastrzębski
Dział Informatyki: Mariusz Galwas
Dział Nieruchomości: Anna Rerich
Zakład Produkcyjny w Zabrzu:
PDF (Informacja o zakładzie)
tel: +48 506 371 770 fax: 32 733 10 48
e-mail: zaklad@daw.bytom.pl
Kierownik Zakładu: Donard Kuchta
Technolog chemiczny: Paweł Kłaczka
Laboratorium: Beata Jamnicka